Frågor och svar...

Här följer en sammanställning av vanliga frågor och svar som kan vara er till hjälp. Om era frågor inte besvaras under denna lista, var vänlig kontakta oss med er fråga så hjälper vi varandra att utöka vår FAQ lista.

 


 

Blir det billigare med fiber?


Kalkyl på Årskostnader för TV, Bredband och Internet

(från LUMA fiber innan helgerbjudandena startade)

 

Utan fiberanslutning idag         Per månad Per År
     
Uppskattad normalkostnad    
Med 1st TV och Boxer (Minsta paket 17 kanaler) 169 kr          2 089 kr
Med 1st TV och Boxer (Kortkostnad)                598 kr
Bredband hos Telia (2 - 5 Mb)  398 kr           4 776 kr
Telefon hos Telia (Samtalsavgifter till fast telefon)   100 kr           1 200 kr
Telefon hos Telia (Grundavgift)   125 kr           1 500 kr
Summa med 1st TV           10 102 kr
     
Med fiberanslutning      
Årskostnad för fiberanslutning för TV, Bredband telefoni  350 kr            4 200 kr
Totalt         4 200 kr

Så minskar utgifterna

        - 5 902 kr                                                                            

 

 

Investeringen återbetalar sig

Med investeringen på 20 000 kr för anslutningen till fiberkabel nätet är investeringen återbetald efter 3,4 år med 1st TV.
....har ni 2st TV apparater inkopplade idag blir investeringen återbetald ännu fortare!
  

Gräva i Kommunens/av kommun underhållna vägar...


Att gräva i Kommunens vägar och mark

För att ansöka om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark ska du fylla i ett webbformulär. För att formuläret ska visas korrekt rekommenderar vi webbläsarnaInternet Explorer eller Firefox för PC och Safari eller Chrome för Mac. Har du Mac och använder Firefox visas inte webbformuläret korrekt, men det går ändå bra att fylla i och skicka in det.

Det går bra att bifoga kartor, foton eller andra filer som kan hjälpa till vid bedömningen av din ansökan. Du kan bifoga upp till tre filer som tillsammans får vara maximalt 20 MB.

Innan du skickar in din ansökan ska du känna till samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar om att gräva i gata, väg eller allmän mark, nedan:

Till webbformuläret Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark.


 

Att gräva i av Kommunen skött gata och väg

På flera håll runt Gotland sköts enskilda-, samfällighetsägda vägar av Kommunen. Vill socken förlägga fiber i eller vid dessa vägar är det i första hand markägaren som måste ge sitt tillstånd.

Kommunen behöver dock få in Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark tillsamans med kartor, foton eller andra filer som kan hjälpa till vid bedömningen av din ansökan. Du kan bifoga upp till tre filer som tillsammans får vara maximalt 20 MB.

Fiberföreningen gör sedan sin förläggning och återställning av marken alternativt kan Regionen sköta återställningen, se nedanstående prislista.

Viktigt: Förläggningen bör ske så att INTE Kommunens framtida vägunderhåll försvåras vilket i förlägningen skulle kunna leda till att Kommunen säger upp sitt ansvar för vägunderhållet.


 

Samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar:

Att tänka på vid grävning i gata, väg eller allmän mark

Råd och anvisningar från Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, som är väghållare och markägare.

 • Innan arbetet påbörjas ska ansökan om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark göras och vara godkänd av samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Innan ingrepp görs skall säkerhetsanordningar sättas upp så att ingen skadas.
 • Befintliga kablar och ledningar får inte skadas under arbetet och kabel- och ledningsvisning rekommenderas.
 • Avstånd till kommunala VA-ledningar måste vara minst 1,5 meter.
 • Sökande ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan anordning och skada på trafikant till dess arbetet är godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Tillvarataget material tillhör Region Gotland och ska placeras på den plats samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar.
 • Gatan/vägen ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses med provisorisk beläggning av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA. Slutlig återställning utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Om grönyta eller planteringsyta skadas ska den återställas upp till ytan. Slutlig återställning sker av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte utförs inom den tid som tillståndet anger.
 • När arbetet är klart ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för avsyning, godkännande och uppmätning av den skadade ytan. I de fall Region Gotland kräver relationsritningar ska dessa överlämnas vi detta tillfälle.
 • Allt framtida ledningsunderhåll åligger ledningsägaren.
 • Eventuella övriga tillstånd skaffas av sökanden.

PRISLISTA SLUTLIG ÅTERSTÄLLNING (Priserna är reglerade enligt Entreprenadindex i januari 2012)

ARBETE Anm. PRIS
Gatsten Y < 10 m2 Storgatsten
Smågatsten
1.091 kr/m2
995 kr/m2
Gatsten Y > 10 m2 Storgatsten
Smågatsten
995 kr/m2
889 kr/m2
Asfaltbetong på körbana   803 kr/m2
Asfaltbetong på gång-och cykelbana   589 kr/m2
Oljegrus på körbana   741 kr/m2
IM på körbana   803 kr/m2
Gräsyta Y < 100 m2
Gräsyta T > 100 m2
  110 kr/m2
88 kr/m2
Planteringsyta   verklig kostnad
Kantsten   593 kr/löpmeter
Ränndalar 2 stenar   398 kr/löpmeter
Etablering endast vid stensättning objekt inom 200 m räknas som ett objekt 995 kr/st
Omkostnadspålägg 10%    
mervärdesskatt 25%    

Vid sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida sättningar. Prisena skall regleras årligen, i enlighet med entreprenadindex E84 200 vägentreprenader, och med januari 1994 som basmånad. 

 

Jag tror inte att jag behöver fiber.


Här nedan följer en lista över vanliga argument hos de som ifrågasätter övergång till fiber. Vi har besvarat dessa med ett motargument. 

 • Jag har 3G eller 4G; Det fungerar inte tillfredställande där många är igång samtidigt.
 • Dyr investeringskostnad på 15-20000 kr; Den kompenseras i dom flesta fall av en lägre månadskostnad. Samt en investering i fastigheten, som ökar i värde. Bankerna har subventionerade fiberlån, eller så läggs det som huslån eftersom det anses som investering i fastigheten.
 • TV går att se med hjälp av vanlig antenn; Men via glasfibernät har du inga störningar och perfekt bild. Mycket säkert.
 • När strömmen har försvunnit funkar inte telefonen; Jo, glasfibernätet har batteribackup. Men om hela elnätet är ur funktion då funkar ingenting inte heller mobiltelefonen.
 • Jag väntar och ser hur fibernätet funkar; Då får vi räkna med att anslutningskostnaden kommer bli avsevärt större.
 • Jag är så gammal och ser så lite på TV och ringer bara lite; Men dina barn och släktingar kanske inte träffar dig så ofta. Nu kan ni både prata med varandra och se varandra. Hemtjänsten och vårdcentralen kan utnyttja fibernätet för att öka tryggheten för dig.

Varför fiber?

Här följer en rad goda argument till varför vi satsar på fiber och varför du bör ansluta dig.

 • TV; HDTV, SVT Play funktioner, Video on demand. Upp till 5 TV-boxar på samma abonnemang. Filmhyrning.
 • IP-telefoni; Gratis telefoni till alla med IP-telefoni. Man behåller det gamla numret. Möjlighet till fler linjer. Nummerpresentation
 • Internet; 100/10 Mbit idag men kommer att kunna utökas i framtiden. Ingen kan avlyssna eller se det du gör i din dator. Antivirus och brandvägg.
 • Säkerhet; Larmutrustningar finns av olika slag. Inbrott, brand, översvämning, värme, hemtjänst, VC mm. Du vet vad som händer i t.ex. ditt sommarhus eller hem. Elektroniken i fibernätet kommer att ha batteribackup för att förbli avbrottsfri. I fastigheten kan göras ett liknande system.
 • Kopparnätet kommer saktligen stängas ner här på Gotland, nerläggningsplan finns redan utarbetad.
 • Initialkostnaden blir ca; 20.000 kr per fastighet. Efter erhållna bidrag från kommunen med 2000 kr och från Telia med 6000 kr vid 10 års bindning.
 • Månadskostnad 299-349 kr inkl driftskostnader. För de flesta en avsevärd sänkning mot idag. På fastlandet ligger månadskostnaden normalt på 699 kr.
 • Vi själva äger nätet.
 • Vi hjälps åt och tar inget betalt. Markägarna upplåter sin mark utan kostnad.
 • Får föreningen dra fiberslangen över din tomt, gräver vi ända fram till ditt hus som är inkluderat i initialkostnaden.
 • Vi själva har kontroll på kostnaderna. Liten risk för prishöjningar.
 • Glasfibernätet är mycket driftssäkert. Inga blixtnedslag i ledningar. Och batteribackup vid strömavbrott möjliggör säker drift av larmutrustningar.
 • Fastighetens relativa värde ökar med det dubbla mot initialkostnaden direkt.
 • Attraktivare för barnfamiljer, egen företagare och ungdomar.
 • Arbete och utbildning på distans.
 • Nätet kommer att byggas för optimering i första hand för dom som ansluter sig innan bygget startar.
 • Man kan betala anslutningen och avstå tjänsterna, som kan kopplas in senare.
 • Föreningen kommer att samarbeta med grannsocknar för att få ner totalkostnaderna. Målet är att komma ner under 15.000 kr per fastighet.
 • En paraplyorganisation bildas på Gotland för att underlätta service och administration.

end faqKalender

November 2018
M Ti O To F L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Annonsplats

BME - Webbyrå

BME - Webbyrå

Vi bygger hemsidor som passar dina behov - allt från enkel presentation till avancerad e-butik. Vi utför alla uppdateringar utan att krångla till det. Inga komplicerade avtal och alltid till ett fast...

Läs mer

Kaffewelt

Kaffewelt

Kaffewelt tar den europeiska kafferevolutionen till Sverige! Vi säljer kaffeautomater med portionsförpackat kaffe med fokus på Philips Senseo®. Vår ambition är att sprida Senseo® konceptet till Svenska hushåll och arbetsplatser, tillsammans med...

Läs mer

Lummelunda Paintball

Lummelunda Paintball

Är du uttråkad och rastlös? Behöver du lite mer action i tillvaron? Då kanske paintball kan vara något för dig! För dig som inte visste det så har vi Gotlands kanske...

Läs mer

Sponsorer & samarbetspartners

Region-gotland-375Leader GotlandTelia

Go to top